Földmérés

földmérés

Birtokjogi munkák

földmérés

Geodézia

geodézia

Autópálya, útépítés

geodézia

Térinformatika

térinformatika

Régészet

geodézia munkák

Hídépíté

geodéziai munkák

Szolgáltatásaink


Cégek, Önkormányzatok, Beruházók,
Kivitelezôk részére


- Tervezési alaptérképek készítése

- Megvalósulási felmérések

- Építmények alap és szerkezet kitûzése

- Tervezési alaptérképek készítése

- Közmûvek térképezése

- Földtömeg számítások (depóniák, hulladéklerakók, homokbányák)

- Mozgásvizsgálatok: hidak, építmények, vízügyi létesítmények

- Szintvonalas térkép és domborzat modell készítése

- Hidak és felüljárók teljes körû geodéziai munkálatai

- Tavak, vízfolyások mederfelmérése, hossz és keresztszelvényezés

- Talajvíz figyelô kutak, termálkutak geodéziai bemérése vízjogi engedélyeztetéshez

- Térinformatikai megoldások

- Temetôkataszterezés

- Kisajátítás

- Épület homlokzat és belsô felmérés

- Belterületbe csatolás

- Geofizikai mérések geodéziai támogatása

- Kitûzések

- Szolgalmi jog bejegyzés

Lakosság részére
- Kitûzés

- Telekalakítás: határrendezés, összevonás

- Épületfeltüntetés

- Szolgalmi jog bejegyzés

- Mûvelési ág változás

- AKG mezôgazdasági támogatáshoz mérések

- Épület alap kitûzés